Vezetési tanácsadás

A modern vállalati környezetben elengedhetetlen az átlátható, jól szervezett folyamatok, a megfelelõen szabályozott felelõsségi és hatéskörök, a definiált vállalati célok és ennek megfelelõen kommunikált követelmények a munkavállalók felé.

A döntéshozatalhoz, valamint az új lehetõségek kiaknázásához a vállalatoknak üzleti folyamataik, rendszereik megbí­zhatóságára, valamint az ezekbõl származó pontos és naprakész információkra van szükségük.

Fontosabb területek:

  • Kontrolling folyamatok kialakí­tása, bevezetése
  • Információtechnológiai környezet kialakí­tása
  • összeférhetetlenségi kockázatok azonosí­tása
  • Szabályzatok elkészí­tése
  • Mûködési kockázatok feltárása
  • Belső ellenőrzés megtervezése, kialakí­tása